[ ขาย ] พระมหาโชคมหาลาภ หลวงพ่อเล็ก วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (วัดเขาดิน) กาญจนบุรี

ผสมผงวิเศษถ้ำละว้า
Sponsor

ข้อมูลย่อๆ ผู้ขาย
ราคา: 5,5xx ฿
เบอร์ติดต่อ: 0873530537
สถานะ: สมาชิก ส่งหลักฐานแล้ว

ค้นหา

รายละเอียด และข้อมูลอื่นๆ

พระครูภาวนาวกิจ เปรมสีโล เกิด วันที��'๐ มีนาคม พ.ศ. ��'๔๗��' เมื่ออายุได้ ��'๔ ปี เป็นสมัยที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้ครอบครัวของท่านต้องลำบากหลวงพ่อต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่ระยะหนึ่ง ครั้นพออายุได้ ��'๗ ปีท่านได้ออกจากบ้านไปฝึกช่างเชื่อมโลหะที่กรุงเทพ เป็นอยู่อยู่ได้ประมาณ ��' ปีเศษ และได้มีโอกาสเป็นครูช่างฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนการช่างที่ กรุงเทพ ในระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเป็นครูช่างอยู่นั้นท่านได้สนใจศึกษาพุทธศาสนาทางไสยศาสตร์ควบคู่กันไปอาจารย์คนแรกของท่านคือ อาจารย์ทองสุก ไม่ทราบนามสกุล เป็นคนบ้านกล้วย จังหวัดราชบุรี ท่านผู้นี้เป็นทหารสนิทของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯและเคยติดตามกรมหลวงไปวัดปากคลองมะขามเ��'่า วิชาอาจารย์ทองสุกเชี่ยวชาญคือวิชาจับผีไล่ผี หลวงพ่อเล็กเล็กได้เรียนวิชานี้จากอาจารย์คนแรกที่เป็น ฆาราวาส อยู่เมื่ออายุ��'��'ปี 
ในปี��'๔๙๓ และท่านต้องเข้ารับราชการทหารครั้นเมื่อท่านจับได้ใบดำความอิสระก็เกิดขึ้นกับท่านและด้วยความสนใจไสยเวทย์ที่มีอยู่ ท่านได้พยายามสืบเสาะหาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อน้อมนำเป็นลูกศิษย์ศึกษาพระเวทย์ตามความคิดและ ความต้องการของท่านที่มีอยู่จึงทำให้ท่านได้พบกับพระอาจารย์ชื่อดังแห่งยุค สมญานามว่า ผู้ชนะสิบทิศ คือพระอาจารย์ทองดี อุชัยอังกุโร แห่งวัดท่าเกวียน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อเล็กได้กราบและขอบวชเป็นศิษย์ท่าน
คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้พระอาจารย์ทองดีได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นั้นก็เพราะคราวหนึ่งที่วัดชนะสงครามได้จัดให้มีการแข่งขันพระเกจิอาจารย์��'๐๘รูปซึ่ง��'ใน��'๐๘นั้นก็มีพระอาจารย์ทองดีรวมอยู่ด้วยการคัดเลือกได้เป็นไปทีละขั้นตอนจนกระทั่งในที่สุดการคัดเลือกก็มาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งมีพระเกจิอาจารย์เข้ารอบเพียง ๘รูปเท่านั้นหลวงพ่อเล็กเล่าให้ฟังว่าเท่าที่จำได้ก็มีหลวงพ่อจง หลวงพ่อจัด หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง และพระอาจารย์ทองดีซึ่งหนุ่มที่สุด หลวงพ่อแช่มท่านอาวุโสกว่าเพื่อนเป็นองค์นั่งบริกรรมแข่งขันกันว่าใครจะมีอำนาจพลังจิตสูงสุดท่านได้นำเหล็กจารมาบริกรรมคาถาโดยให้พระเกจิอาจารย์ที่เหลือนั่งล้อมวง เมื่อบริกรรมเสร็จท่านก็เอาเหล็กจารวางบนพื้นแล้วตบลงไป เหล็กจารกลับกลายเป็นจิ้งเหลนในทันที จิ้งเหลนจากเหล็กจารของหลวงพ่อแช่มวิ่งวนไปรอบๆพระเกจิที่นั่งล้อมรอบรอบแรกผ่านไปไม่มีใครจับได้ แต่พอรอบสองหลวงพ่อจัดจับไว้ได้แต่ยังเป็นจิ้งเหลนอยู่ไม่กลับเป็นเหล็กจารอันเป็นต้นกำเนิด จึงปล่อยจิ้งเหลนให้วิ่งวนไปตามเดิมแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับได้หลวงพ่อแช่มจึงบอกให้พระอาจารย์ทองดีลองจับดูซึ่งพระอาจารย์ทองดี นั่งเงียบมาตลอดเพราะมีอาวุโสน้อยกว่าเพื่อน พระอาจารย์ทองดีจึงจับจิ้งเหลนตามคำสั่ง หลวงพ่อแช่ม ปรากฏว่าจับได้และที่มหัศจรรย์คือจิ้งเหลนเสกหลวงพ่อแช่มกลับกลายเป็นเหล็กจารตามสภาพเดิมทันทีคณะกรรมการจึงตัดสินให้พระอาจารย์ทองดีเป็นผู้ชนะในการแข่งขันและได้รับสมญานามว่า ผู้ชนะสิบทิศ หลวงพ่อเล็กได้ศึกษาวิชากับ พระอาจารย์ทองดีในฐานะทายาท พุทธาคม เมื่อพระอาจารย์ทองดี มรณะภาพ ก็ได้มอบตำราคาถาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อเล็ก ซึ่งท่านรักและเมตตาเพื่อให้เป็นทายาทสืบแทนท่านต่อไปวิชาอาคมที่ หลวงพ่อเล็กได้ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์ทองดีนั้นเป็นวิชาที่ลึกลับและศึกษายากมาก เช่น วิชาตะกรุดใต้น้ำ หนุมานห้ามทัพ หนุมานงำเมือง หนุมานสะกดทัพ หลวงพ่อเล็กสามารถรับการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 
            ในปี พ.ศ. ��'๔๙๗ หลวงพ่อได้ออกธุดงค์มาจำพรรษา ณ วัดภยาติการาม และได้ศึกษาคาถาอาคมกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก ��' รูป ได้แก่ หลวงพ่ออั้น ศิษย์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ หลวงพ่ออั้นได้ถ่านทอดวิชามหาราช ลบถม และสอนการฝึกกรรมฐาน ส่วนพระรูปที่สองคือ หลวงพ่อเภา ผู้ได้รับสมญานามว่า อาจารย์หินทุ่ม ท่านได้สอนวิชามหาชาตรี ให้กับหลวงพ่อเล็ก 
ในปี ��'๔๙๘ ท่านธุดงค์ผ่านมาที่สุพรรณบุรี และได้มาศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่ออ่อน ญาตุโน ผู้เชี่ยวชาญด้าน สมถกัมมัฏฐาน ตำรายา และโดยเฉพาะการหยั่งรู้อนาคต จนเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วท่านจึงออกธุดงค์ต่อไปอีก
            ในปี ��'๔๙๙ ท่านได้เดินทางเข้าสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์ และได้ไปขอศึกษาวิชากับหลวงพ่อทูล คือวิชาแต่งคน ซึ่งเป็นวิชาเสกอาคมคุ้มครองให้ปลอดภัยจากศัตรู วิชาทำเขต เป็นวิชาเกี่ยวกับการสร้างเขตคุ้มครอง เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้รบกวนและวิชาเมตตามหานิยม
             ในปี ��'๕๐��' ได้ธุดงค์เข้าสู่เขตจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามวิชาวัดปากคลองมะขามเ��'่า เมื่อท่านไปถึงได้พบกับ พระอาจารย์สมุหฐาน ของ หลวงปู่ศุข ชื่อ พระสมุห์กลับ แสงเขียว ท่านผู้นี้อยู่กับ หลวงปู่ศุข มาตลอด และเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดตำราจึงตกอยู่กับพระสมุห์กลับมากมาย กลวงพ่อเล็กจึงขอเรียนวิชาอาคมต่างๆ ตลอดตำราพิชัยสงคราม ตำราพิชัยยุทธ ซึ่งเป็นวิชาวิชาหลักในการศึกษาไสยศาสตร์ พระสมุห์กลับท่านมีความสามารถมาก ตามประวัติท่านนั้นเล่ากันว่าสามารถแปลงตัวเป็นหมูป่าไปตามสถานที่ต่างๆได้และท่านก็ได้สอนวิชาสำคัญต่างๆให้กับหลวงพ่อเล็กเป็นอย่างดี หลังจากได้ศึกษาวิชาจนเชี่ยวชาญแตกฉานหลวงพ่อเล็กก็ธุดงค์มายังจังหวัดกาญจนบุรี และเริ่มสร้างกระท่อมร้างกลางป่าช้าและลองไสยศาสตร์ต่างๆเช่นการผูกหุ่นพยนต์ การปลุกผีในป่าช้า ฯลฯ
                 ผงวิเศษในถ้ำละว้านั้นหลวงพ่อเล็กได้อธิบายไว้ว่าดังนี้ มีรูปลักษณะลอยอยู่ในอากาศเป็นหินย้อยลงมาเหมือนสาแหรก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรห้าสิบ ลึกไม่เกินสามเมตรเหมือนไม้คุงพาด อยู่ในสาแหรกหินที่ห้อย อยู่กับเพดาน ความศักดิ์สิทธิ์ของผงมหาวิเศษที่เกิดขึ้นจนเป็นแรงบันดานใจให้ต้องอันเชิญไปจัดสร้างพระเครื่อง ผงวิเศษถ้ำละว้าบรรจุในพระพิมพ์ของวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ ถ้ำละว้าเป็นถ้ำเกิดอยู่ในเขาหินปูน อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปากถ้ำอยู่สูงจาดเชิงเขาประมาณ ��'๐๐ เมตร ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำแควน้อย ประมาณ ๕๐๐ เมตร แนวนอนของถ้ำทอดตามความยาวของเขา หลวงพ่อเล็กได้ไปจำพรรษาที่ถ้ำละว้าเพื่อจะอันเชิญมวลสารวิเศษมาสร้างพระเครื่องก่อนจะเข้าไปจำพรรษาในถ้ำหลวงพ่อเล็กได้ทำพิธีขอ อนุญาติ เจ้าที่เจ้าทาง เทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำ และหลวงพ่อได้อธิฐานจิตขอเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาภายในถ้ำและจำพรรษาในปีนั้นเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วคณะผู้ติดตามได้ช่วยกันขุดรื้อดินเปิดปากถ้ำออกให้พอมีช่องทางเดินเข้าออกตามหลวงพ่อบอกเท่านั้นช่วงหลวงพ่อเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าได้เกิดนิมิตรเห็นชายร่างผิวใหญ่ดำนุ่งผ้าสีแดงจ้องหน้าขมึงมายังหลวงพ่อพร้อม กับกล่าวคำขับไล่ท่านว่าถ้ำนี้เป็นที่หวงห้ามใครๆก็เข้ามาอยู่ไม่ได้ขอให้หลวงพ่อออกไป หลวงพ่อได้เล่าว่า ท่านได้สวดมนต์ตลอดจนวิชาต่างๆที่เคยเล่าเรียนมาใช้กับเจ้ายักษ์ตนนี้ไม่ได้ผลเพราะเป็นเทพพวกยักษ์ซึ่งเป็นบริวารของ ท้าวจตุโล บาล องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ไม่น้อยทีเดียวท่านเล่าให้ฟังว่าได้ใช้พลังจิตสู้กับยักษ์ตนนี้นานถึง๕ชั่วโมง แม้กระทั่งลืมตาก็เห็นยักษ์ตนนั้นยืนอยู่ต่อหน้าต่อตา ในขณะที่ท่านได้ขบเขี่ยวกับความตายและความอยู่รอดทุกขณะจิตในภาวะขับขันเช่น นี้สู้ก็ตายถอยหนีก็ตายหลวงพ่อจึงตัดสินใจรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานยึดมั่นในบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ขออุทิศชีวิตร่างกายถวายเป็นพุทธบูชายักษ์จึงถอยหนีไปโดยไม่มีเงื่อนไข หลวงพ่อกล่าวว่าถ้าท่านผู้ใดมีจิตเข้าถึงสมาธิขั้นสูงได้หรือมีญาณสูงพอสมควรจะเห็นได้ทันทีในถ้ำว่าประกอบด้วยประสาทวิมานเป็นจำนวนมากเป็นที่สถิตของเหล่าเทพจำนวนมาก วิญญาณของอดีตกษัตริย์พระองค์ท่านก็ประทับอยู่ ณ ถ้ำนี้ เมื่อมีเทพผู้ใหญ่อยู่นะที่ใดก็ย่อมมีเทพผู้น้อยอยู่ ณ ที่นั้นซึ่งเทพผู้น้อยก็คือยักษ์ต่างๆ เป็น บริวาล ท่านท้าวจตุโลกบาลหลวงพ่อเล่าให้ฟังต่อว่า คนประสาทไม่แข็งจริง อยู่ที่ถ้ำละว้านี้ไม่ได้อย่างที่เคยได้ยินข่าวบางคนเกือบตาย เกือบบ้า หรือพวกนักโบราณคดี กรมศิลปากร ที่จะมาขุดบูรณะก็ขุดไม่ได้ต้องมีเหตุทุกที หลวงพ่อบอกว่าห้องในถ้ำนี้ห้องหนึ่งเป็นที่เก็บผงวิเศษ และหลวงอธิษฐานจิตขอบารมีนี้และเจ้าของผงวิเศษนี้ไปไหว้สักการะและ เป็น ศิริมงคลต่อไป หลังจากนั้นหลวงพ่อก็นำผงวิเศษมาสร้างพระในปี��'๕��'๙ และท่านกล่าวว่าพระรุ่นนี้มีอานุภาพสูงมาก จงอธิษฐานจิต ขอบารมี ขอสิ่งที่ปรารถนา ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมต้องสำเร็จแน่นอน คาถาอาราธนาพระพิมพ์นี้คือ พระอะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ
เป็นพระชุดเดียวหายากส่วนประสบการณ์ผมห้อยอยู่องค์เดียวบอกได้คำเดียวสมกับชื่อรุ่นครับเวลาห้อยติดตัวเหมือนรู้สึกว่ามีคนคอยคุ้มคอยรู้สึกอุ่นใจดีนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวผมครับลองอ่านดูซิครับแล้วคุณอาจจะอยากได้มาใช้


!โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้ละเอียด หากสะดวกแนะนำ นัดดูด้วยตนเอง เช็คประวัติ ดู(Verify Seller)(ห้ามมัดจำทุกกรณี !)
รายละเอียดผู้ขาย
ความต้องการ: ต้องการขาย
อับเดทล่าสุด: 09 ก.พ. 2558
ราคา: 5,5xx
สถานะ EMS:[ ] ตรวจสอบ
สถานะ สมาชิก : สมาชิก (ส่งหลักฐานแล้ว)
เจ้าของประกาศ: เมฆพัตร Verify
หน้าร้านค้า เยี่ยมชมร้านค้า: mobi.talad-pra.com/shopping.php?m=4259
ที่อยู่: 345 ห้อง 617 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล1 ซอยนวมินทร์74 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร <--(กดดูได้ครับ)
เบอร์ติดต่อ: 0873530537
อีเมล์: lerlit_ice@hotmail.com
เข้าชม: 5475 ครั้ง
ไอพี: 58.11.250.228

 


Copyright 2013, All Rights Reserved. by Talad-pra.com
พระเครื่อง ,ศูนย์พระเครื่อง ,ตลาดพระ ,ขายพระ ,ตลาดพระเครื่อง ,ขายพระเครื่อง , ฝากพระเครื่อง , ประมูลพระเครื่อง , ตลาดออนไลน์ !

Online: 89 user(s)